آموزشی تربیتی تدریس

درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی

صاحب اثر: اصغر آمالی
موضوع: درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی
مطلبی که در ادامه برای دانلود همکاران قرار داده شده است نمونه ای پیشنهادی برای درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی می باشد که امید است همکاران نظرات ارزشمند خود را در مورد آن بیان کنند. البته تدریس این درس طبق آنچه در دوره های ضمن خدمت و راهنما معلم نوشته شده است صورت می گیرد.

البته این درس با توجه به این که فصل، مربوط به " هنر و ادبیات " می باشد و نیز با توجه به درس بیستم طراحی شده است. ( البته در چند روز آینده نمونه ای بومی هم با توجه به دانش آموزان آذری قرار داده خواهد شد. )

درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی

لینک 1: دانلود درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی

                     لینک 2: دانلود درس آزاد ( درس ۲۱ ) کتاب فارسی بخوانیم پایه سوم ابتدایی

+ نوشته شده در  Fri 9 Apr 2010ساعت 17:28  توسط صمدی  |